Wzmocnienia konstrukcji

Zgodnie z zaleceniami ITB, zawartymi w instrukcjach Nr 360/99 i 374/2002, przed ociepleniem budynku należy przeprowadzić ocenę techniczną stanu elementów elewacji budynku i wykonać wszelkie niezbędne naprawy. W szczególności dotyczy to budynków "wielkopłytowych".

Nasza wiedza, jako inżynierów - konstruktorów i architektów oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, pozwala nam zaoferować usługę w zakresie wykonania ekspertyz i badań technicznych warstwowych ścian osłonowych budynków wielkopłytowych w oparciu i zgodnie z instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, dotyczących wzmocnień wszystkich systemów tzw. "wielkiej płyty".

Odpowiednia kontrola stanu technicznego ścian o wyżej wymienionej konstrukcji oraz ich przygotowanie do przyjęcia dodatkowego ciężaru w postaci warstw materiałów ociepleniowych i wypraw tynkarskich jest rekomendowane przez ITB. Każdy przypadek termomodernizacji budynku oznacza dodanie wielu ton nowego materiału do potencjalnie osłabionych warstwowych ścian zewnętrznych, nie projektowanych w zakresie przenoszenia dodatkowych obciążeń zewnętrznych.

Podczas dokonywania oceny stanu technicznego (ekspertyzy) przeprowadzamy ocenę wzrokową budynku, sporządzamy dokumentacje fotograficzną, inwentaryzujemy uszkodzenia elewacji i wykonujemy badania nieniszczące wybranych płyt ściennych z wykorzystaniem urządzenia ferromagnetycznego do skanowania zbrojenia w żelbecie. Do prawidłowej oceny używane są wysięgniki koszowe na podwoziach samochodowych.

Ekspertyza pozwoli określić stan techniczny budynku, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych połączeń warstwy konstrukcyjnej i fakturowej w warstwowych ścianach osłonowych oraz ujawnić ewentualne istniejące lub przewidywane zagrożenia wynikające z użytkowania obiektu. Ekspertyza stanowi dokument (opieczętowany i podpisany przez uprawnionego Inżyniera ? Rzeczoznawcę budowlanego), rzetelnie stwierdzający rzeczywisty stan techniczny budynku w kontekście planowanych prac ociepleniowych. W przypadku wykazania konieczności wykonania omawianych wzmocnień trójwarstwowych ścian osłonowych budynków wielkopłytowych, oferujemy również sporządzenie stosownych projektów technicznych wykonawczych (z obliczeniami statycznymi) uzgodnionych przez rzeczoznawcę budowlanego.

Oferujemy:
 1. wykonawstwo opinii technicznych i badań konstrukcji budynków w kontekście planowanych termomodernizacji,
 2. skanowanie elementów wielkopłytowych z wykorzystaniem skanera ferromagnetycznego: FS10 FERROSKAN
  Monitor RV10
  Wymiary:270x200x80mm
  Ciężar (łącznie z akumulatorem):2,2kg
  Ekran:8 stopni szarości LCD
  Użycie ciągłe z 1 akumulatorem:ok. 4h
  Klasa zabezpieczenia przed pyłem i wodą:IP54

  Skaner RS10
  Wymiary:230x140x140mm
  Ciężar (łącznie z akumulatorem):1kg
  Dopuszczalna szybkość skanowania:<0,5m/s
  Zakres pracy:do 200 mm przy ∅36
  Klasa zabezpieczenia przed pyłem i wodą:IP54
 3. analizowanie wyników badań przebiegu zbrojenia,
 4. sporządzanie raportów z badań terenowych,
 5. projektowanie wzmocnień i obliczeń statycznych.