Oferta współpracy dla deweloperów

Oferujemy kompletne projekty wielobranżowe w zakresie niskiej zabudowy mieszkaniowej, budynków szeregowych i bliźniaczych oraz domów jednorodzinnych wolno stojących.

Oferta współpracy dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych

Oferujemy:
  1. wykonawstwo dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i usługowych
  2. wykonawstwo audytów termomodernizacyjnych i remontowych
  3. wykonawstwo dokumentacji projektowej obiektów małej architektury
  4. ekspertyzy techniczne, opinie i orzeczenia