Jak zamówić projekt

Komplet zakupionego projektu zawiera cztery podstawowe części:
1/ Projekt architektoniczny
2/ Projekt konstrukcyjny
3/ Opis techniczny instalacji sanitarnych
4/ Opis techniczny instalacji elektrycznej.
Przy zamawianiu projektu należy zwrócić uwagę na:
- podanie poprawnego symbolu projektu / nazwę/,
- zmiany w projekcie wprowadzić może projektant posiadający
odpowiednie uprawniania projektowe, wykonując je w ramach adaptacji i opracowania projektu zagospodarowania działki, - ceny projektów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej dotyczą jednego segmentu. Z góry wyrażamy pisemną zgodę w projekcie zakupionym w naszej firmie na:
a/ zamianę materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych (np. ściany, stropy) przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych,
b/ drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych (np. przesunięcia ścianek działowych, ilości okien lub drzwi),
c/ zmiana rodzajów pokryć dachowych przy zachowaniu kąta nachylenia i uwzględnieniu ciężaru pokrycia.
Decydując się na projekt gotowy należy pamiętać, że niektóre zmiany możemy wprowadzić bez dodatkowych procedur po wstępnej konsultacji z Inwestorem.
Projekty te można zamówić :
- telefonicznie 022 86-24-230
- wysyłając fax pod numer 022 86-24-230
- drogą elektroniczną e-mail: korespondencja@inwestprojekt.com.pl
- zamawiając na stronie internetowej: www.inwestprojekt.com.pl
- u naszych komisantów na terenie całego kraju.
Zamówienia realizujemy w formie przesyłki pobraniowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Koszty przesyłki ponosi
SOB INWESPROJEKT Sp. z o.o.