Ekspertyzy

Profesjonalne opracowanie ekspertyz budowlanych uwzględniających wady projektowe i realizacyjne z zakresu budownictwa lądowego.
W opracowaniach podane zostaną błędy i przyczyny powstałych awarii, katastrof oraz wad budowlanych w projektowaniu, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych i budowli. Uwzględnione zostaną również niezgodności i odstępstwa od przepisów i rozporządzeń obowiązującego Prawa Budowlanego.
W ekspertyzach zostaną podane najprostsze często w alternatywach rozwiązania techniczne, umożliwiające naprawę popełnianych błędów w konstrukcjach budowlanych oraz elementach zakresu robót ogólnobudowlanych.
Do badań konstrukcji żelbetowych używamy aparatu ferromagnetycznego "Ferroskan FS 10". Prześwietlenie żelbetu pozwala nam określić jakość, ilość i średnicę użytego zbrojenia w żelbecie.
Ferroskan stosujemy również do badań osłonowych płyt warstwowych w wielkopłytowym budownictwie mieszkaniowym przed procesem wykonywanej termomodernizacji.
Opracowane przez naszą firmę ekspertyzy i oceny techniczne autoryzowane są przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń ujęte na wykazie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.