Termomodernizacja - Informacje ogólne

W oparciu o poniżej wymienione podstawy prawne i merytoryczne sporządzamy projekty budowlane termomodernizacji wszelkich obiektów budowlanych.
 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126);
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 22 czerwca 2010r. Nr 109 poz. 719);
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1459);
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - tekst jednolity (Dz. U. z 1997r. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami);
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami);
 9. Instrukcje ITB Nr 334/02 i 418/06 dotyczące ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą;
 10. Instrukcja ITB Nr 384/2003. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród. Obniżanie zużycia energii na cele ogrzewcze;
 11. Instrukcja ITB Nr 447/2009. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania;
 12. Instrukcja ITB nr 360/99. Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach mieszkalnych;
 13. Instrukcja ITB nr 374/2002. Metodyka oceny stanu technicznego wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych. Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną wielkopłytowych ścian zewnętrznych;
 14. Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych " Konstrukcje żelbetowe". Szczyrk 2006r. PZITB Gliwice;
 15. Obowiązujące Polskie Normy;
 16. Aprobaty techniczne, instrukcje techniczne systemodawców dotyczące zakresu stosowania materiałów i sposobu wykonywana robót ociepleniowych.

Oferujemy ponadto sporządzanie:

 • audytów energetycznych,
 • audytów remontowych,
 • charakterystyk energetycznych,
 • świadectw charakterystyk energetycznych,
 • opinii ornitologicznych.