Proces inwestycyjny- krok po kroku

  • Zakup działki budowlanej

  • Wybór projektu

  • Pozwolenie na budowę

  • Zgłoszenie o rozpoczęciu budowy

  • Roboty budowlane

  • Przejęcie budynku do użytkowania

Zasady obliczania powierzchni w projektach