Szambo

SZ-1

Cena: 200zł brutto

Autor: inż. Kazimierz Staszałek

Dane technologiczno-materiałowe
Wersja monolityczna:
# ścianki zbiornika - żelbetowe, beton B-30 W10
# komin włazowy - cegła klinkierowa
# wentylacja - rura żeliwna Ø 150 mm
# właz żeliwny typu lekkiego lub ciężkiego o średnicy Ø 600 mm

Wersja z prefabrykatów:
# kręgi betonowe o średnicy Ø 2000 mm
# wentylacja - rura żeliwna o średnicy Ø 150 mm
# właz żeliwny typu lekkiego lub ciężkiego o średnicy Ø 600 mm
Wersja monolityczna:
Zbiornik podziemny, żelbetowy - wylewany na placu budowy o pojemności max. 6 800 litrów przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. W przypadku zastosowania włazu żeliwnego typu ciężkiego dopuszczalne jest zlokalizowanie zbiornika w miejscach obciążonych ruchem kołowym.

Wersja z prefabrykatów:
Zbiornik podziemny jednokomorowy, z prefabrykowanych kręgów betonowych o pojemności całkowitej 7 500 litrów przeznaczony do gromadzenia ścieków z gospodarstwa domowego dla 5-6 osobowej rodziny. W wersji z włazem żeliwnym typu ciężkiego zbiornik jest przystosowany do obciążeń ruchem kołowym.