Zbiornik

ZB-03

Cena: 320zł brutto

Autor: inż. Kazimierz Staszałek

Dane technologiczno-materiałowe

# ścianki zbiornika - beton B30, W6, F100; stal - AIII
# komin włazowy - cegła klinkierowa 12 cm
# właz żeliwny typu lekkiego
# pojemność całkowita - 35,0m3
zbiornik podziemny, monolityczny, żelbetowy, przykryty stropem wytrzymującym obciążenie ciężkiego sprzętu rolniczego (2,5 tony na jedno koło). Przeznaczony do zbierania i przechowywabnia gnojówki spływającej do niego z budynków inwentarskich, a także wód gnojowych z płyty obornikowej.