Płyta obornikowa

PO-04

Cena: 240zł brutto

Autor: inż.Kazimierz Staszałek, dr inż.Andrzej Dobkowski

Pow. całkowita 582m2
Pow. netto 567.5m2
Ilość obornika 1031.25
Duże jedn. przeliczeniowe DJP 165
Dane technologiczno-materiałowe
# posadowienie płyty - beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III
# ściana żelbetowa - beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III
# kanalik ściekowy - wykonany z rur o średnicy Ø = 160 mm
# studzienka rewizyjna - monolityczna lub z kręgów betonowych prefabrykowanych z uszczelnieniem styków. Pokrywę górną studzienki należy zaopatrzyć we właz o średnicy Ø = 600 mm
Płyty zaprojektowano w układzie segmentowym. Składają się one z segmentów o wymiarach 6,0 m x 4,0 m. Każdy segment stanowi jedno pole dylatacyjne. Płyta dostosowana jest do obciążeń wynoszących 2,5 tony na jedno koło, a więc pozwala na jeżdżenie po niej nawet ciężkich przyczep rolniczych czy roztrząsaczy obornika. Dostępne płyty zaprojektowano tak, aby można je było wybudować zarówno na powierzchni ziemi jak i częściowo zagłębione (do ok. 0,50 m). Zaletą proponowanych przez SOB Inwestprojekt płyt jest możliwość ich rozbudowywania tzn. zwiększając hodowlę możemy powiększyć płytę np. o kolejny segment bez konieczności niszczenia już istniejącej.